Välkommen till Flexlär 2012

Flexlär 2012 är ett nationellt utvecklingsprojekt som drivs av Folkbildningsrådet. Syftet är att stimulera utveckling av Folkbildningens öppna lärresurser och moderna metoder för flexibel folkbildning.

Bild:
Creative Commons-licens
Flexlär 2012 Konferens av audiola är licensierad under en Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell 3.0 Unported licens.

Välkommen till temasidan för FlexLär-konferensen 2012!

Denna temasida på Folkbildningsnätets pedagogiska reusrser samlar erfarenheter, dokument, filmer och mycket annat kring konferensen den 14 november 2012.

Efter konferensen:

 

 

ulrika knutssonUlrika Knutsson, Handläggare på bidragsenheten - Flexibelt lärande / Folkbildningsrådet:

"Ingenting kan vara mer spännande än att jobba med folkbildning i en tid då nätpedagogik, öppna lärresurser och flexibelt lärande blivit allt aktuellare i samhället runt oss. En utmaning för pedagoger och verksamhetsledare, då folkbildningens grunder visar sig vara viktigare än någonsin - igen. Det kräver att vi samtalar och möts kring de goda folkbildande möjligheterna i samtidens social mediebrus och myndigheteras övergång till e-samhälle.

Utmaningarna är att:

  • öka digital delaktighet, som folkbildare tillsammans med andra verkar för i kampanjen digidel 2013.
  • utveckla pedagogrollen och våra metoder utifrån behoven i samtiden och de digitala verktygens möjligheter att främja lärstilar på nya oväntade sätt.
  • utveckla organisationerna så att vi blir effektivare och får högre kvalitet utifrån nätsamhällets krav.

Vi hoppas att ni under konferensen FlexLär 2012 får inspiration till att ta steg vidare bland alla dessa utmaningar. Vi hoppas att vi stimulerat och belyst flexibelt lärande och nätpedagogik på olika sätt. Här på denna USB samlar vi resurser som vi hoppas ska kunna bidra till att samtalet om dagens och framtidens flexibla lärande i folkbildningen stimuleras och fortsätter uti i verksamheten regionalt och lokalt.

Hjärtligt välkomna att reflektera och samtala på konferensen. Därefter fortsätter samtalet på olika mötesplatser om innehållet i FlexLär 2012. USB-minnet har utrymme för att fyllas på med dina egna anteckningar eller filer. Den ska kunna fungera som en extra resurs i plånboken."

 


För att posta en kommentar behöver du logga in på Pedagogiska resurser.
 
  • FlexLär-konferensen

    Ta del av program och webbsändning

  • FlexLär2012-projekten

    Läs mer om årets projekt

Utgivare: Folkbildningsnätet