Lättläst - en angelägenhet för många

Att kunna läsa och förstå en text är en förutsättning för att vår demokrati ska fungera. Men för många kan språket vara något som hindrar i stället för att vara till hjälp. Det skrivs och talas om lättläst, lätt svenska och klarspråk. Vad är skillnaden om det nu finns någon och hur skriver man lättläst? På den här temasidan försöker vi reda ut begreppen och ge några tips på vägen.

Så många som 25 procent av vuxna svenskar har svårt med sin läsning. 7-8 procent av befolkningen läser så långsamt att de inte kan ta sej igenom en längre text.*

Det finns alltså ett stort behov av texter som är enklare än vad de brukar vara. Lättlästa texter är ett hjälpmedel för människor som har svårt att läsa. Det kan finnas olika skäl till att man har lässvårigheter. Man kan vara en ovan läsare, ha ett annat modersmål eller man kan ha ett funktionshinder.
Det som kan påverka läsförmågan kan vara:

•allt för stor mängd text
•svårt att skumläsa
•svårt att uppfatta vad som är viktigt i en text
•begränsad kunskap om ämnet
•svårt att förstå när innehållet inte presenteras kronologiskt
•om man har låg abstraktionsförmåga
•nedsatt korttidsminne
•koncentrationssvårigheter
•svårigheter att se skillnad på vissa bokstäver, till exempel b och p
•svårt att se skillnad på vissa skiljetecken

*källa: International Adult Literacy Study - IALS, Skolverkets rapport nr. 115

Förlag som ger ut lättläst
Argasso - ger bl a ut serien Läsvänligt för barn och ungdomar med lässvårigheter. Klassiker i serieformat med intresseväckande bildspråk.

Lilla TL -med teckenbilagor. För dej som använder TAKK - Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation. Enkla handlingar och foton i färg

LL-förlaget. Stor utgivning. Böcker efter nivå. Lättlyssnat även på mp3

Nypon förlag. Specialpedagoger med eget förlag. Finns böcker för unga vuxna. Har lektionsmaterial till alla sina böcker. Även lättläst engelska

Tips! Flera av förlagen har lärarhandledningar till sina böcker.

Myndigheter och lättläst.

För att information skall vara åtkomlig för alla bör framför allt myndigheter ha lättläst information på sina sidor om sin verksamhet. Många har det men inte alla.

SPSM - Specialpedagogiska skolmyndigheten arbetar med att de som har  funktionshinder skall få ta del av utbildningen i Sverige och känna sej delaktiga.

MTM - Myndigheten för tillgängliga medier har till uppgift att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. 


För att posta en kommentar behöver du logga in på Pedagogiska resurser.
 
Utgivare: Folkbildningsnätet